Grupa językowaJęzyk tłumaczenia
Tryb normalny
Tryb przyspieszony
Tryb ekspresowy
na polskiz polskiegona polskiz polskiegona polskiz polskiego
Iangielski, niemiecki, rosyjskiod 39od 5349546876
IIbiałoruski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, słowacki, ukraiński, włoskiod 42od 4643587482
IIIchorwacki, litewski, łaciński, łotewski, portugalski, rumuński, serbski, węgierskiod 53od 58687496106
IVInne językiod 59od 65od 85od 89od 105od 109
 Podane ceny są cenami netto w PLN (nie zawierają 23% podatku VAT).

Strona rozliczeniowa

Strona obliczeniowa obejmuje 1800 znaków (razem ze spacjami). Opłata zostaje naliczona z dokładnością do o,5 strony. Ilość znaków naliczana jest w oparciu o tekst źródłowy.

Opłaty dodatkowe

Tekst specjalistyczny: + 25%
Tłumaczenie z języka obcego na język obcy: + 50%
Tekst odręczny: + 25%
Korekta: 50% stawki podstawowej

Czas realizacji

Czas realizacji zleceń nie obejmuje sobót, niedziel i świąt, jak również dni ustawowo wolnych od pracy. Ilość dni roboczych potrzebnych do zrealizowania tłumaczenia podajemy zawsze w wycenie.

Tłumaczenia specjalistyczne

Poznaj dziedziny w tłumaczeniu których się specjalizujemy