Grupa językowaJęzyk tłumaczenia
Tryb normalny
Tryb przyspieszony
Tryb ekspresowy
na polskiz polskiegona polskiz polskiegona polskiz polskiego
Iangielski, niemiecki, rosyjskiod 29od 3339445866
IIbiałoruski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, słowacki, ukraiński, włoskiod 32od 3643486472
IIIchorwacki, litewski, łaciński, łotewski, portugalski, rumuński, serbski, węgierskiod 43od 4858648696
IVInne językiod 49od 55od 75od 79od 95od 99
 Podane ceny są cenami netto w PLN (nie zawierają 23% podatku VAT).

Strona rozliczeniowa

Strona obliczeniowa obejmuje 1500 znaków (razem ze spacjami). Opłata zostaje naliczona z dokładnością do o,5 strony. Ilość znaków naliczana jest w oparciu o tekst źródłowy.

Opłaty dodatkowe

Tekst specjalistyczny: + 25%
Tłumaczenie z języka obcego na język obcy: + 50%
Tekst odręczny: + 25%
Korekta: 50% stawki podstawowej

Czas realizacji

Czas realizacji zleceń nie obejmuje sobót, niedziel i świąt, jak również dni ustawowo wolnych od pracy. Ilość dni roboczych potrzebnych do zrealizowania tłumaczenia podajemy zawsze w wycenie.

Tłumaczenia specjalistyczne

Poznaj dziedziny w tłumaczeniu których się specjalizujemy