Grupa językowaJęzyk tłumaczenia
Tryb normalny
na polskiz polskiego
Iangielski, niemiecki, rosyjskiod 34od 38
IIbiałoruski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, słowacki, ukraiński, włoskiod 49od 54
IIIchorwacki, litewski, łaciński, łotewski, portugalski, rumuński, serbski, węgierskiod 64od 69
IVInne językido uzgodnienia - prosimy o kontakt z nami

 Podane ceny są cenami netto w PLN (nie zawierają 23% podatku VAT).

Strona rozliczeniowa

Strona obliczeniowa obejmuje 1125 znaków (razem ze spacjami). Opłata zostaje naliczona z dokładnością do 0,5 strony. Ilość znaków naliczana jest w oparciu o tekst źródłowy.

Opłaty dodatkowe

Tekst specjalistyczny: + 25%
Tłumaczenie z języka obcego na język obcy: + 50%
Tekst odręczny: + 25%
Korekta: 50% stawki podstawowej

Czas realizacji

Czas realizacji zleceń nie obejmuje sobót, niedziel i świąt, jak również dni ustawowo wolnych od pracy. Ilość dni roboczych potrzebnych do zrealizowania tłumaczenia podajemy zawsze w wycenie.

Tłumaczenia specjalistyczne

Poznaj dziedziny w tłumaczeniu których się specjalizujemy