Redakcja

You are here:
Tłumaczenie najwyższej jakości to dopiero początek pracy nad tekstem. Choć mogłoby się wydawać, że tekst doskonały pod kątem merytorycznym jest już gotowy, aby udostępnić go licznym odbiorcom lub opublikować – czy to na stronie internetowej, czy w prasie specjalistycznej – warto przekazać go osobie odpowiedzialnej za redakcję tekstu. Dzięki redakcji przygotowany tekst jest przyjazny docelowemu czytelnikowi i należycie opracowany pod kątem stylistycznym.
Usługa redakcji obejmuje rzetelną analizę konstrukcji całej publikacji. Osoba, której powierzono to zadanie, uporządkuje wszystkie elementy tekstu, zadba o logiczną ciągłość wątków oraz wstawi brakujące fragmenty. Redaktor zajmie się także korektą błędów stylistycznych oraz językowych. W zakresie usługi znajduje się także korekta błędów merytorycznych. Poprawiane są one przez redaktora lub przekazywane konsultantowi posiadającemu stosowne wykształcenie i doświadczenie.


Wyślij do nas tekst do DARMOWEJ I NIEZOBOWIĄZUJĄCEJ wyceny!

W odpowiedzi podamy dokładną cenę i konkretny termin wykonania usługi.